Leden & trainers: Schaatsen in corona tijd

Beste HVHW-leden en trainers

De Uithof, zal helaas op grond van de opgelegde Corona-maatregelen de komende weken na 17:00 uur gesloten zijn. Dat betekent voor een groot deel van onze leden dat hun trainingen en geen doorgang kunnen vinden.

Er is overleg gevoerd met de Uithof directie en de baancommissie van het Gewest Zuid-Holland. Daar is het volgende uitgekomen:

 • ·De jongste groep jeugdschaatsers (pupillen) die op zaterdagmiddag les hebben zullen op zondagochtend 5 december van 8:45 tot 9:45 uur schaatsles krijgen.
  De week daarop is het op zondagochtend de beurt aan de pupillen van andere verenigingen. Waarschijnlijk krijgt HVHW dan weer de gelegenheid op 19 december.
 • ·De zondagochtendwedstrijden worden beperkt tot de periode van 7.00 tot 8.30 om daarmee tijd beschikbaar te krijgen voor het jeugdschaatsen daarna. Dit betekent dat er mogelijk nog aanpassingen gaan komen op het eerder gepubliceerde wedstrijdprogramma. Of er ook ruimte komt voor deelname van wedstrijdrijders die normaal gesproken op zondagavond rijden is op dit moment nog niet bekend.
 • ·De shorttrack is nog in overleg met de baancommissie over eventuele alternatieve trainingsmomenten. De shorttrackcommissie zal hierover apart berichten indien daar meer informatie over bekend is.
 • ·Voor de junioren en ouder die door de week trainen is er helaas geen georganiseerd alternatief beschikbaar. In deze groep is er een grote diversiteit voor wat betreft gewenste uren door onder andere werktijden, schoolroosters etcetera.  Deze groep is daardoor aangewezen op publieksuren van de Uithof. Het is voor de vereniging ondoenlijk omdat allemaal uitgebreid te gaan inventariseren en vervolgens te proberen daar trainingsgroepen van te formeren.
 • ·De Uithof biedt overigens ook extra uren in de ochtend, vanaf 7.30 tot 8.45. Deze zijn rustig en dus geschikt om te trainen.
 • ·We doen een beroep op jullie om in de komende periode op individuele basis te trainen op een tijdstip overdag dat jou het beste uitkomt. Uiteraard is het natuurlijk ook prima om met je eigen trainingsgroep daar samen wat over af te spreken. De meeste trainingsgroepen hebben een whatsappgroep dus bekijk samen wat mogelijk is.
 • ·Als je wilt gaan schaatsen dan zal je daar zelf via een ticket voor moeten aanschaffen via: Uithof - Tickets IJsbaan (deuithof.nl). Deze kosten zijn voor eigen rekening want officieel publieksuren. Wees verstandig en koop je ticket vooraf online, dat geeft de meeste zekerheid.
 • ·Het abonnement wat je via HVHW hebt afgesloten geeft recht op tenminste 22 ijstrainingen (per afgesproken abonnementsuur). In een regulier seizoen zitten overigens 24 of meer trainingsuren per abonnement dus als een training uitvalt zit je nog boven die 22. Mochten er meer trainingen uitvallen dan krijg je alles wat onder die 22 trainingen uitkomt (mits er geen alternatief is aangeboden) na rato weer terugbetaald aan het einde van het seizoen.
 • ·Het is natuurlijk heel fijn als er ook een HVHW-trainer mee het ijs op kan. De kosten van een ticket voor de trainer kunnen periodiek gedeclareerd worden bij HVHW mits je voor tenminste aan 5 HVHW-ers training hebt verzorgd. Gebruik hiervoor het bekende declaratieformulier waar ook de trainersvergoeding mee aangevraagd kan worden. Voeg de facturen / bonnetjes van de aangeschafte tickets van de Uithof toe. Geef in de toelichting bij de declaratie ook aan, aan wie je training hebt gegeven.
 • ·We zullen u zo goed als mogelijk via de mail & HVHW-website proberen te informeren maar hou zelf ook de website van het Gewest en de Uithof in de gaten.

De komende drie weken zullen we nog te maken hebben met de sluiting van sportaccommodaties. Hopelijk kunnen we daarna weer min of meer terug naar trainingsmogelijkheden binnen de reguliere KNSB-uren. Het is naar onze mening echter realistisch om er van uit te gaan dat we hier tot en met de jaarwisseling mee te maken zullen hebben. Wacht daarom niet af en neem zelf het initiatief om samen wat te organiseren.


Met sportieve groet,
namens het bestuurKees d’Huy
Voorzitter HVHW