Gewest Zuid-Hollandjsn-schaatsen-nl

twitter hvhw2016  facebook hvhw2016  youtube hvhw2016  

See other templatesjsn-schaatsen-nl
Menu
HomeVerenigingBestuurNieuw bestuur en algemene ledenvergadering

Nieuw bestuur en algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. In een volle Olympische zaal van de Uithof leidde Hans van Oosten de vergadering in. Hans benadrukte hierbij de bijzondere situatie waarin HVHW na de vorige ALV van 25 november 2018 zonder bestuur is komen te zitten. Om de vereniging op korte termijn toch de nodige bestuurlijke continuïteit te bieden heeft de ledenvergadering aan Hans van Oosten en Kees d’Huy verzocht om lopende bestuurszaken waar te nemen en zo snel mogelijk een nieuw bestuur te formeren.

Na het bespreken van het verslag van de vorige ALV werd deze door de aanwezige leden zonder wijzigingen vastgesteld.

De kascommissie, bestaande uit Hans van Oosten en Angelique van Rijn, deed vervolgens verslag van hun controle van de HVHW-boekhouding. De vereniging staat er financieel goed voor, de boekhouding wordt in orde bevonden en de saldi op de bankrekeningen zijn in overeenstemming met de boekhouding. De commissie reikt nog wel enkele tips aan die de transparantie van de boekhouding kunnen vergroten. Daarnaast doet zij een oproep om met een investeringsplan te komen met betrekking tot aanwending van de substantiële financiële reserve die de vereniging heeft. Het nieuwe bestuur zal hiermee aan de slag moeten gaan.

De ledenvergadering is vervolgens met inachtneming van de suggesties en tips akkoord gegaan om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2017-2018.

Hans stelde vervolgens de 4 kandidaat bestuursleden voor: Christiaan Abeelen als bestuurslid, Steven van der Meijden als penningmeester, Ron Remeeus als secretaris en Kees d’Huy als voorzitter. Middels handopsteking zijn de leden akkoord gegaan met hun benoeming.

Na een korte schorsing van de vergadering namen de nieuwe bestuursleden plaats achter de bestuurstafel. Kees heropent de vergadering en roept als eerste oud-bestuursleden Peter van Rijn, Adriaan van Ooijen en Fred van Geest naar voren. Kees bedankt de drie heren namens de gehele vereniging voor de inspanningen die zij in de afgelopen jaren als bestuur hebben geleverd.

Tevens wordt Hans van Oosten bedankt voor de korte maar zeer intensieve samenwerking in de afgelopen maanden.

Kees informeerde vervolgens bij de aanwezigen of zij nog zaken of suggesties aan het bestuur willen meegeven. Er volgen diverse nuttige opmerkingen waarbij in het bijzonder de drang om weer een echte vereniging met meer samenwerking en teamwerk te worden regelmatig terugkomt. 

Als laatste agendapunt ligt het bestuur de plannen op hoofdlijnen voor het komende halfjaar toe. Het opstellen van een begroting en het vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2019-2020 krijgt daarbij op korte termijn de prioriteit. De leden zullen akkoord moeten gaan met die begroting en contributie en hiertoe wordt uiterlijk begin mei een nieuwe ALV ingepland.

De notulen van de ALV volgen binnenkort en zullen ook op de HVHW-website geplaatst worden.

Op woensdag 6 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. In een volle Olympische zaal van de Uithof leidde Hans van Oosten de vergadering in. Hans benadrukte hierbij de bijzondere situatie waarin HVHW na de vorige ALV van 25 november 2018 zonder bestuur is komen te zitten. Om de vereniging op korte termijn toch de nodige bestuurlijke continuïteit te bieden heeft de ledenvergadering aan Hans van Oosten en Kees d’Huy verzocht om lopende bestuurszaken waar te nemen en zo snel mogelijk een nieuw bestuur te formeren.

 

Na het bespreken van het verslag van de vorige ALV werd deze door de aanwezige leden zonder wijzigingen vastgesteld.

De kascommissie, bestaande uit Hans van Oosten en Angelique van Rijn, deed vervolgens verslag van hun controle van de HVHW-boekhouding. De vereniging staat er financieel goed voor, de boekhouding wordt in orde bevonden en de saldi op de bankrekeningen zijn in overeenstemming met de boekhouding. De commissie reikt nog wel enkele tips aan die de transparantie van de boekhouding kunnen vergroten. Daarnaast doet zij een oproep om met een investeringsplan te komen met betrekking tot aanwending van de substantiële financiële reserve die de vereniging heeft. Het nieuwe bestuur zal hiermee aan de slag moeten gaan.

De ledenvergadering is vervolgens met inachtneming van de suggesties en tips akkoord gegaan om de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2017-2018.

Hans stelde vervolgens de 4 kandidaat bestuursleden voor: Christiaan Abeelen als bestuurslid, Steven van der Meijden als penningmeester, Ron Remeeus als secretaris en Kees d’Huy als voorzitter. Middels handopsteking zijn de leden akkoord gegaan met hun benoeming.

Na een korte schorsing van de vergadering namen de nieuwe bestuursleden plaats achter de bestuurstafel. Kees heropent de vergadering en roept als eerste oud-bestuursleden Peter van Rijn, Adriaan van Ooijen en Fred van Geest naar voren. Kees bedankt de drie heren namens de gehele vereniging voor de inspanningen die zij in de afgelopen jaren als bestuur hebben geleverd. Tevens wordt Hans van Oosten bedankt voor de korte maar zeer intensieve samenwerking in de afgelopen maanden.

Kees informeerde vervolgens bij de aanwezigen of zij nog zaken of suggesties aan het bestuur willen meegeven. Er volgen diverse nuttige opmerkingen waarbij in het bijzonder de drang om weer een echte vereniging met meer samenwerking en teamwerk te worden regelmatig terugkomt. 

Als laatste agendapunt ligt het bestuur de plannen op hoofdlijnen voor het komende halfjaar toe. Het opstellen van een begroting en het vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2019-2020 krijgt daarbij op korte termijn de prioriteit. De leden zullen akkoord moeten gaan met die begroting en contributie en hiertoe wordt uiterlijk begin mei een nieuwe ALV ingepland.

De notulen van de ALV volgen binnenkort en zullen ook op de HVHW-website geplaatst worden.

Tot binnenkort!

HVHW Webwinkel clubkleding

HVHW Webwinkel clubkleding

schaatshelm hvhw1

schaatshelm hvhw1

 

hvhw flyer2019 180 1

4 Proeflessen

hvhw flyer2019 690 1

logo interco

logo ooms

Twitter icon

Schaatstweets

Loading..

 twitter hvhw2016  facebook hvhw2016  youtube hvhw2016  

Redactie Login



banner hvhw 2015
 
vankoppen logo 200
 

Alleblas 180
Vehoec 180 

logo-gardien-70

finmaster-logo

 

logo achtergrond wit

logo-interco88

9knots-trans-180

 logo ooms