ALV woensdag 18 december 2013 update

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 december 2013, aanvang 20:00.

In de algemene ledenvergadering worden onder andere de statuutwijzigingen en het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Middels u stemrecht kunt u invloed uitoefenen. Laat uw stem niet verloren gaan. Niet stemmen is akkoord gaan. leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht. Indien ze jonger zijn mogen zij worden vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Locatie ALV: Kantine van H.S.K. Trias, Jaap Edenweg 40, Den Haag.

Agenda ALV
Notulen ALV 26 juni 2013
Beleidsplan 2014-2019
Statuten herziene versie

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen ALV
  3. Decharge kascommissie
  4. Presentatie Beleidsplan 2014-2019
  5. Statutenwijzing nav Beleidsplan 2014-2019
  6. Rondvraag
  7. Sluiting