ALV woensdag 26 november 2014

Uitnodiging ALV HVHW woensdag 26 november 2014

Het bestuur nodigt de leden uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 november 2014, aanvang 20:00. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30. Na afloop van de vergadering is iedereen van harte uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

 

Locatie: Kantine Trias, Jaap Edenweg 40, 2544 NL Den Haag.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 29 oktober 2014
 4. Financieel Jaarverslag HVHW 2013-2014
 5. Verslag kascommissie 2013-2014
 6. Benoeming kascommissie 2014-2015
 7. Vaststellen begroting HVHW 2014-2015
 8. Contributievaststelling voor het seizoen 2014-2015
 9. Verkiezing en benoeming bestuursleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting