Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HVHW

Clubgenoten, op woensdag 6 maart van 20:00 tot 21:30 uur houden we een algemene ledenvergadering op de Uithof in de Olympische zaal.

Tijdens de ALV van 27 november 2018, zie verslag ALV,  heeft het zittende HVHW-bestuur aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Dat betekent dat we inmiddels sinds 1 januari zonder voorzitter en secretaris zitten. Een vereniging zonder bestuur kan echter niet functioneren. Daarom zijn Hans van Oosten en Kees d’Huy met instemming van de ALV op zoek gegaan naar kandidaten voor het bestuur van onze vereniging. Met veel plezier kunnen we jullie melden dat we daarin zijn geslaagd! Het is nu aan jullie om tijdens de bestuursverkiezing op de ledenvergadering ze als nieuw bestuur van HVHW te installeren.

Het nieuwe bestuur zal samen met de commissies zo spoedig mogelijk een begroting opstellen voor het aanstaande verenigingsjaar dat per 1 mei 2019 begint. Deze begroting zal voor die datum nog ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd zodat ook de contributie voor het komende seizoen kan worden vastgesteld.

Graag zien we jullie op 6 maart. Mocht je verhinderd zijn laat het dan even weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met sportieve groet
Hans van Oosten & Kees d’Huy


Agenda ALV HVHW dd. 6 maart 2019

  1. Inloop met koffie en thee
  2. Opening en vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Verslag Kascommissie en decharge penningmeester
  5. Voordracht kandidaten en bestuursverkiezing
  6. Korte toelichting bestuur en discussie
  7. Afsluiting