Sociale media in de schaatssport

Debby Beeloo is bezig met haar afstudeeronderzoek: "Hoe worden sociale media als Twitter, Facebook en Hyves ingezet in de schaatssport, door schaatsliefhebbers?" Zij voert dit onderzoek uit in het kader van de opleiding SM&O (Sport, Management & Ondernemen) aan de Hogeschool van Amsterdam.  Voor dit onderzoek heeft zij een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst moet uiteindelijk antwoord geven op de vraag: "Hoe worden sociale media als Twitter, Facebook en Hyves ingezet in de schaatssport, door schaatsliefhebbers?"  Als je wilt meewerken aan dit onderzoek: klik op de link.
> https://web.questback.com/isa/qbv.dll/SQ?q=8w6pTowIOxQsPOLhDdoMxP0DgdMmTw4GMo7GNY5zeVkAoA%3D%3D