Gewest Zuid-Hollandjsn-schaatsen-nl

twitter hvhw2016  facebook hvhw2016  youtube hvhw2016  

See other templatesjsn-schaatsen-nl
Menu
HomeTrainersvakVisiedocumentenVisie leren schaatsen

TC update 2

Leren schaatsen!
Met een buitentemperatuur van 25 graden Celsius zijn de laatste restjes ijs nu echt van alle ijsbanen in Nederland gesmolten. De zomertraining van HVHW is begin mei voor alle trainingsgroepen gestart. De voorbereiding voor het nieuwe schaatsseizoen is daarmee op alle fronten in gang gezet. 

Als uitgangspunt voor de activiteiten voor de jeugd binnen HVHW zal de komende jaren volgens de visie “Leren schaatsen” gewerkt worden. Deze visie is het afgelopen seizoen met inzet van de commissies Jeugdschaatsen, Langebaan, Short Track en Skaten tot stand gekomen. De visie draagt bij aan de uitgangspunten van het breedte- en topsportbeleid van HVHW; maximale plezierbeleving, zo hoog mogelijke schaatstechnisch prestatieniveau voor iedereen, zo hoog mogelijk prestatieniveau bij wedstrijden en talentherkenning en -ontwikkeling.

De Technische Commissie hoopt de komende tijd met alle clubleden deze visie in de praktijk te kunnen brengen. De volledige visie is als volgt omschreven:

Visie op jeugdopleiding: leren schaatsen!
 

Om het beleid van HVHW op het gebied van breedtesport en topsport in de praktijk vorm te geven stelt de club, bij de opleiding van de jeugd, het leren schaatsen centraal. Als jeugdleden leren schaatsen dan:
wordt het schaatstechnisch prestatieniveau verhoogd
neemt hun zelfvertrouwen toe en wordt de kans groter dat zij aan wedstrijden deelnemen
is dat een succesbeleving die bijdraagt aan het plezier
wordt talent herkend en ontwikkeld
leidt dat tot betere prestaties bij wedstrijden

De trainers dragen bij aan leren schaatsen van de jeugd door de mogelijkheden van deze kinderen te ontdekken en te herkennen en door vaardigheden te ontwikkelen. De trainers beschikken over de juiste instelling en de benodigde vaardigheden om kinderen te leren schaatsen. Binnen HVHW wordt door middel van directe begeleiding en groep workshops voortdurend aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de trainers gewerkt.

Het programma voor de jeugdleden en de trainers en de daarbij behorende activiteiten wordt vanuit één jeugdcommissie vastgesteld en aangeboden. De activiteiten worden bepaald door mogelijkheden die langebaan schaatsen (inclusief marathon en kortebaan), short track schaatsen en skaten te bieden hebben. Dit aanbod wordt, met name in de zomer, aangevuld met hardlopen, fietsen en eventueel andere vormen van sport en bewegen.

Wedstrijden worden op een dusdanige manier in het programma opgenomen dat de jeugd niet op jonge leeftijd afbrandt.

Betrokken ouders dragen bij een optimale ontwikkeling van de jeugdleden. Om hun betrokkenheid te vergroten worden zij geïnformeerd over de activiteiten en gestimuleerd zich hierbij in te zetten.

De keuze voor een discipline (langebaan, short track of skaten) wordt gemaakt bij de overgang naar de junioren. Uiteraard hebben de jeugdleden de mogelijkheid om al tijdens de jeugdopleiding een keuze te maken. HVHW zal dit mogelijk maken maar niet actief ondersteunen.

Een goede, leerzame zomer toegewenst!

Conrad Alleblas

banner hvhw 2015
 
vankoppen logo 200
 

Alleblas 180
Vehoec 180 

Hamiplant logo 180

logo-gardien-70

olsthoorn makelaars 283

 

finmaster-logo

 

logo achtergrond wit

logo-interco88

9knots trans 180

 logo ooms

Logo Funghi trans 180 53

Langebaan Clubrecords

easy-start-bannerEen nieuw langebaan clubrecord gereden? 

Mail Greet Petri!.
Alle HVHW clubrecords op een rij.

Bekijk clubrecords

Seksuele intimidatie

noc-nsf-100Seksuele intimidatie komt overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in de sport. Sportkoepel NOC&NCF heeft een toolkit en veel informatie beschikbaar.

Lees hier meer.

Shorttrack Clubrecords

easy-start-bannerEen nieuw Shorttrack clubrecord gereden?

Mail bert van Lobenstein!.
Alle HVHW clubrecords op een rij.

Bekijk clubrecords