De OG is een selectie van getalenteerde en gemotiveerde schaatsers die de mogelijkheid wordt geboden om zich optimaal te ontwikkelen naar het niveau van de Topsport Groep en de regionale talentengroepen binnen het gewest Zuid-Holland. De OG bestaat primair uit pupillen A en C-junioren. De opleidingsgroep faciliteert multi-disciplinair schaatsen (skaten, shorttrack, langebaan, marathon) en stuurt nog niet op een specialisatie aan.

De OG bestaat sinds het seizoen 2013-2014, aangetoond aan de doelstelling te voldoen; alle OG-rijders van het eerste uur zijn inmiddels doorgestroomd naar de TSG, de RTC opleidingsploeg of het RTC Shorttrack. Meerdere rijders hebben afgelopen jaar ook deelgenomen aan de trainingen van het skeeler gewest Zuid-Holland en hebben goede resultaten behaald bij de Nationale Pupillen Toernooien, De Star Class Shorttrack en NK Marathon Jeugd.

Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er geen gewestelijke selecties A,B en C meer. Deze zijn vervangen door een Regionale Talentencentrum structuur (RTC) met een RTC-selectie voor junioren A en (neo)junioren, en één RTC opleidingsgroep. De instroom van talenten richting het RTC uit de verenigingen verloopt via vier regionale talentengroepen. De HVHW Topsport Groep en HVHW Opleidingsgroep vormen gezamenlijk de kern van de Regionale Talentengroep West van het RTC.

Beleid
De OG richt zich primair op het ontwikkelen van de schaatstechniek. Daarbij staat de schaatsbeweging in al zijn verschijningsvormen binnen de schaatssport centraal. Daarnaast laten we de schaatsers uitgebreid kennismaken met verschillende trainingsvormen, en een goede wedstrijdvoorbereiding, Naast de techniek, uithoudingsvemogen is er ook aandacht voor core stability. Onze jonge schaatstalenten worden op tijdens de trainingen ook wegwijsgemaakt in het gebruik en onderhoud van hun materiaal, blessure preventie, en het belang van rust.
De OG werkt met een jaarprogramma dat toe werkt naar concrete doelen. Dit betekent 4 trainingen per week (waarvan maximaal 3 ijstrainingen) in de winter onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers. Deelname aan (trainings)wedstrijden vindt plaats in overleg met de trainers van de OG in relatie tot het jaarplan en de doelstellingen.
We gaan er van uit dat alle OG-leden in principe bereid en beschikbaar zijn om dit jaarprogramma in zijn geheel te kunnen volgen. Afwijken of aanpassen van dit programma kan alleen na vooraf gevoerd overleg met de trainers. We doen dit niet alleen met het oog op het behalen van de doelstellingen maar met name ook met het oog op de belasting van het lichaam en het voorkomen van overtraining en blessures. De OG-trainers vinden een goede balans tussen sport, school en privé essentieel. We vinden het daarom heel fijn als ouders of kinderen ons informeren hoe de zaken thuis of op school wat dat betreft verlopen. En zoals voor alle schaatsers van HVHW geldt: “Het plezier in het samen sporten staat voorop!”

Trainers
De trainers van de OG zijn Henri Seelig en Maurice Jansen die alle trainingen in de zomer en op het ijs voor hun rekening nemen.

Selectie voor de OG
Rijders voor de OG worden uitgenodigd na een overleg van de TSG-,OG- en Rookies-trainers en de TC-leden vanuit de Jeugdcommissie en Shorttrack commissie, en de voorzitter TC. We gaan uit van maximaal 12 schaatsers in het OG-programma.
Schaatsers in de OG hoeven in principe niet te voldoen aan de normen mbt. tijden die op de langebaan of shorttrack in een seizoen worden gereden. Deze kunnen echter wel ter indicatie in de discussie meegenomen worden. Gelet op het talentontwikkelingsbeleid van HVHW vinden we eigenlijk belangrijker om de technische, fysieke, sociaal-emotionele en mentale vaardigheden te beschouwen omdat hierin de basis ligt voor de verdere ontwikkeling als getalenteerd sporter.
De selectie van de leden van de OG vindt tenminste eenmaal per jaar plaats voor de aanvang van het nieuwe seizoen (eind maart, begin april) en geldt in principe voor een heel seizoen. De leden van de HVHW Rookie groep zijn uiteraard een belangrijke – maar niet de enige! – bron voor de OG.
Voor aanvang van het winterseizoen vindt er voor de hele groep een tussentijdse evaluatie plaats. Deze kan bijv. leiden tot het bijstellen van persoonlijke doelen voor de winter binnen het OG programma of eventueel doorstroom naar de TSG. Echter bij onvoldoende inzet en/of ontwikkeling gedurende zomer kan voor de junioren C ook een uitstroom naar de Wedstrijdgroep aan de orde zijn.
Wanneer daar aanleiding voor is (inzet, progressie) kan er gedurende het gehele schaatsseizoen een tussentijds individueel evaluatiegesprek plaatsvinden.

Kosten & materiaal
Naast de reiskosten voor deelname aan trainingen en wedstrijden komen de volgende kosten voor rekening van de schaatsers of kan een aanvullende bijdrage gevraagd worden:

 • lidmaatschapsgeld, abonnementskosten met vastrecht (max 3 ijstrainingen in winter) en wedstrijdlicentie
 • zomer: reiskosten / lunch / diner voor fietstochten buiten de regio (bijv. Limburg)
 • oktober (herfstvakantie): trainingsweek op De Uithof
 • december (kerstvakantie): 2 trainingen (1,5 uur) op exclusief gehuurd ijs
 • winter: deelname wedstrijden schaatscircuit Heerenveen (optioneel)
 • (para)medische behandelingen: afhankelijk van situatie

Als lid van de OG dien je bovendien over het volgende trainingsmateriaal te beschikken:

 • Schaatsen:
  o Langebaan: Klapschaatsen + snijvrije enkelhoesjes + slijpblok/slijpstenen
  o Indien ook shorttrack: Shorttrack schaatsen, dichte helm, snijvrije onderkleding + nekbeschermer, enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
 • Skeelers + beschermmateriaal (fietshelm, polsbeschermers verplicht)
 • Indien je aan de fietstrainingen mee doet een racefiets, liefst met clickpedalen en teller + fietshelm & handschoenen
 • Sokken voor schaatsplank + Pledge
 • Sportschoenen
 • Sportkleding:
  o HVHW thermo schaatspak,
  o HVHW lycra wedstrijdpak,
  o HVHW jack + een afritstrainingsbroek
  o Optioneel maar niet verplicht HVHW fietsshirt en fietsbroek met zeem
  o Optioneel HVHW skeelerpak (verplicht bij wedstrijden)
  o Sportkleding tbv hardlopen / core stability
  o Thermo resp. Coolmax onderkleding
 • Verzekeringen (ziektekosten, reis/ongevallen evt. aanvulling Sport).

Wedstrijden (zomer en winter) en ijstrainingen doen we in principe altijd in HVHW clubkleding. Dat ziet er niet alleen uniform en professioneel uit maar zo brengen we ook ons sponsors op actieve wijze in beeld. We stellen het zeer op prijs als ook de trainingen in de zomer in clubkleding worden uitgevoerd. Kleding is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders
Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de training of wedstrijd en thuis. Plezier is daarbij het sleutelwoord en niet de Prestatie. Plezier en een gezonde, sportieve wedstrijdmentaliteit leiden namelijk tot betere prestaties!

De ouders worden door de trainers nauw betrokken bij en geïnformeerd over de OG. Er is een gezamenlijke informatieavond bij aanvang van het seizoen en er zijn evaluatiemomenten aan het einde van de zomer en de winter. Ouders zullen ook gevraagd worden om te helpen bij activiteiten zoals filmen van trainingen, sponsoracties of vervoer naar trainingen en wedstrijden.

We vinden het leuk als ouders hun kinderen komen aanmoedigen bij wedstrijden en bij de trainingen komen kijken. Tegelijkertijd vragen we u ook om de trainers en uw kind voldoende ruimte te geven tijdens die trainingen en wedstrijden. Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. De trainer/coach maakt afspraken met de sporter en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.