Kerstborrel en HVHW op 13 december

Op 13 december organiseren we op de Uithof de jaarlijkse HVHW Kerstborrel voor alle (ouders van) HVHW-leden, trainers en vrijwilligers. Dan reikt het bestuur ook een attentie uit aan iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze vereniging. Het wordt vast en zeker een heel gezellig samen zijn als vereniging, dus zorg dat je erbij bent!

Tevens maakt het bestuur dan van de gelegenheid gebruik om een korte Algemene Ledenvergadering te organiseren zodat iedereen ook weer op de hoogte is van hoe we er als vereniging voor staan. Dit zullen we voorafgaand aan de Kerstborrel doen. Hieronder treft u de agenda aan.

Agenda ALV HVHW dinsdag 13 december 2022

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Uithof

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda ALV
 3. Vaststellen notulen ALV 31 mei jl. (wordt gemaild na aanmelding)
 4. Verslag kascommissie en kwijting en decharge bestuur verenigingsjaar 2021-2022
 5. Benoeming leden kascommissie 2022-2023 (er is minimaal 1 vacature, kandidaten kunnen zich vooraf of tijdens de vergadering melden bij de secretaris)
 6. Terugkoppeling vertrouwenscontactpersonen van de KNSB sessie Veilig Schaatsen
 7. Korte terugkoppeling van de zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt
 8. Vacature Penningmeester
 9. Huldiging
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Na afloop van de ALV zal er een HVHW kerstborrel zijn voor alle (ouders van) leden, trainers en vrijwilligers. Tevens zal het bestuur dan een attentie uitreiken aan iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze vereniging.