De TSG is een selectie van talentvolle, ambitieuze en gemotiveerde langebaan schaatsers die de mogelijkheid wordt geboden om zich optimaal te ontwikkelen tot het niveau van de Gewestelijke Opleidingsploeg en/of de RTC-selectie. De TSG bestaat primair uit A-, B- en C-junioren.

De TSG heeft sinds het begin van haar bestaan (seizoen 2010-2011) aangetoond aan de doelstelling te voldoen; rijders uit de TSG wisten zich te plaatsen voor (regionale en landelijke selectiewedstrijden voor) Nederlandse Kampioenschappen, meerdere rijders zijn inmiddels geselecteerd geweest voor de Gewestelijk Selecties of rijden nu voor het RTC.

Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er geen gewestelijke selecties A,B en C meer. Deze zijn vervangen door een Regionale Talentencentrum structuur (RTC) met een RTC-selectie voor junioren A en (neo)junioren, en één gewestelijke opleidingsgroep. De instroom van talenten richting het RTC uit de verenigingen verloopt via vier regionale talentengroepen. De HVHW Topsport Groep en HVHW Opleidingsgroep vormen gezamenlijk de kern van de Regionale Talentengroep West van het RTC.

Beleid
De TSG richt zich primair op het ontwikkelen van de schaatstechniek. Daarnaast leren we de schaatsers ‘alles’ over trainen en wedstrijdrijden. Denk aan verschillende trainingsvormen, het gebruik van een hartslagmeter, een goede wedstrijdvoorbereiding, het indelen van je race etc. Naast de techniek is er uiteraard ook veel aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen en core stability. Onze schaatsers worden opgeleid in het adequaat gebruik en onderhoud van hun materiaal. Datzelfde geldt ook voor het eigen lichaam: blessure preventie, rust & herstel, voeding.

De TSG werkt met een jaarprogramma dat toe werkt naar concrete doelen. Dit betekent 5 a 6 trainingen per week (waarvan tenminste 3 ijstrainingen) in de winter onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers. Een deel van de duurtrainingen zal je echter alleen of bij voorkeur met mede TSG-ers op eigen gelegenheid moeten uitvoeren. Deelname aan (trainings)wedstrijden vindt plaats in overleg met de trainers van de TSG in relatie tot het jaarplan en de doelstellingen.

We gaan er van uit dat alle TSG-leden in principe bereid en beschikbaar zijn om dit jaarprogramma in zijn geheel te kunnen volgen. Afwijken of aanpassen van dit programma kan alleen na vooraf gevoerd overleg met de trainers. We doen dit niet alleen met het oog op het behalen van de doelstellingen maar met name ook met het oog op de belasting van het lichaam en het voorkomen van overtraining en blessures. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we te maken hebben met jonge sporters die in een periode van hun leven zitten waarin veel gebeurt en verandert. Daarom besteden we binnen de TSG ook aandacht aan de balans tussen sport, school en privé. En zoals voor alle schaatsers van HVHW geldt: “Het plezier in het samen sporten staat voorop!”

Trainers
Hoofdtrainer van de TSG is Leon Gardien die samen met trainers Jelly van der Werf en Daniël Knoester een groot deel van de trainingen in de zomer en op het ijs voor hun rekening nemen.

Selectiecriteria & -commissie
Trainen en Presteren op topniveau vereist kwaliteit én aandacht. Dat vragen we van onze schaatsers maar ook van onze trainers. Om die kwaliteit en aandacht zeker te stellen gaan we uit van maximaal 12 schaatsers in het TSG-programma. We selecteren daarom zorgvuldig en evalueren regelmatig de ontwikkeling van de sporters van de TSG en de samenstelling van de groep. Schaatsers in de TSG dienen in principe te voldoen aan de normen die afgeleid worden van de norm voor IJsfaciliteiten op de Uithof. Vanaf het seizoen 2016-2017 zullen die overigens gebaseerd zijn op slechts die tijden die op de Uithof gereden zijn.

Om mogelijk in aanmerking te komen voor de TSG dien je in het voorgaande schaatsseizoen voldaan te hebben aan de YF-norm plus een bandbreedt van X%. Dus om als Junior B1 in de TSG te kunnen komen heb je als Junior C2 tenminste aan de YF-norm + 2% voldaan.

 • Junioren B2 en ouder: voldoen aan YF-Norm
  Junioren B1: voldoen aan YF-norm +1%
  Junioren C2: voldoen aan YF-norm +2%
  Junioren C1: voldoen aan YF-norm +3%

Gelet op het talentontwikkelingsbeleid van HVHW vinden we naast de huidige prestaties het ook heel belangrijk om de technische, fysieke, sociaal-emotionele en mentale vaardigheden mee te wegen omdat hierin de basis ligt voor de verdere ontwikkeling als getalenteerd sporter. Hoe die ontwikkeling zich gaat manifesten heeft uiteindelijk ook te maken met de ambitie en de mogelijkheden (school, andere activiteiten, privé-situatie etc.) die de sporter heeft. Dat is dus een derde aspect wat we meewegen. Het gaat dus om het “totaalplaatje”.
We proberen hierover richting de sporters zo transparant mogelijk in te zijn maar het is geen exacte wetenschap. Inschattingen en meningen kunnen verschillen daarom hebben we een breed samengestelde selectiecommissie bestaande uit de trainers van de Wedstrijdgroep, de Opleidingsgroep en de Topsportgroep onder leiding van de voorzitter van de technische commissie van HVHW. De selectie van de leden van de TSG vindt tenminste eenmaal per jaar plaats voor de aanvang van het nieuwe seizoen (eind maart, begin april) en geldt in principe voor een heel seizoen.

Voor aanvang van het winterseizoen vindt er voor de hele groep een tussentijdse evaluatie plaats. Deze kan bijv. leiden tot het bijstellen van persoonlijke doelen voor de winter binnen het TSG programma. Echter bij onvoldoende inzet en/of ontwikkeling gedurende zomer kan uitstroom naar de Wedstrijdgroep ook aan de orde zijn.
Wanneer daar aanleiding voor is (inzet, progressie, mogelijke doorstroming naar de RTC opleidingsploeg etc.) kan er gedurende het gehele schaatsseizoen een tussentijds individueel evaluatiegesprek plaatsvinden.

Kosten & materiaal
Naast de reiskosten voor deelname aan trainingen en wedstrijden komen de volgende kosten voor rekening van de schaatsers of kan een aanvullende bijdrage gevraagd worden:

 • Lidmaatschapsgeld, abonnementskosten met vastrecht (tenminste 3 ijstrainingen in winter) en wedstrijdlicentie
 • Zomer: optioneel deelname kosten KNSB-cup of regiocup inline skaten
 • Zzomer: reiskosten / lunch / diner voor fietstochten buiten de regio (bijv. Limburg)
 • Oktober (herfstvakantie): trainingskamp
 • December (kerstvakantie): 2 trainingen (1,5 uur) op exclusief gehuurd ijs
 • Wwinter: deelname wedstrijden schaatscircuit Heerenveen (optioneel)
 • (Para)medische behandelingen: afhankelijk van situatie
 • Mei/september, 2x sportkeuringen (inspanningstest, omslagpunt)
 • Lactaatmetingen (optioneel, én alleen voor B2 en A junioren)

Als lid van de TSG dien je bovendien over het volgende trainingsmateriaal te beschikken:

 • Schaatsen:
  o klapschaatsen + snijvrije enkelhoesjes + slijpblok/slijpstenen
  o Indien deelname Marathon Competitie: dichte helm, snijvrije onderkleding (optioneel), snijvrije enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
  o Indien ook shorttrack: Shorttrack schaatsen, dichte helm, snijvrije onderkleding + nekbeschermer, enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
 • Skeelers + beschermmateriaal (fietshelm, polsbeschermers verplicht)
 • Rracefiets met clickpedalen en teller + fietshelm & handschoenen
  Een fietscomputer die ook hartslag, cadans etc weergeeft is heel mooi maar niet verplicht.
 • Sokken voor schaatsplank + Pledge
 • Sport- en fietsschoenen
 • Sportkleding:
  o HVHW thermo schaatspak,
  o HVHW wedstrijdpak,
  o Thermojack en afritstrainingsbroek
  o fietsshirt en fietsbroek met zeem
  o Skeelerpak
  o sportkleding tbv hardlopen / core stability
  o Thermo resp. Coolmax onderkleding
 • Horloge met hartslagmeter en Hartslag Zone Indicatie (bijv. Polar of Garmin)
 • Verzekeringen (ziektekosten, reis/ongevallen evt. aanvulling Sport).
  Wedstrijden (zomer en winter) en ijstrainingen doen we in principe altijd in HVHW clubkleding. Dat ziet er niet alleen uniform en professioneel uit maar zo brengen we ook ons sponsors op actieve wijze in beeld. We stellen het zeer op prijs als ook de trainingen in de zomer in clubkleding worden uitgevoerd. De schaatsers van de TSG kunnen tegen (jaarlijks vastgestelde) korting kleding aanschaffen uit de HVHW kledinglijn.

Ouders
Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de training of wedstrijd en thuis. Plezier is daarbij het sleutelwoord en niet de Prestatie. Plezier en een gezonde, sportieve wedstrijdmentaliteit leiden namelijk tot betere prestaties!

De ouders worden door de trainers nauw betrokken bij en geïnformeerd over de TSG. Er is een gezamenlijke informatieavond bij aanvang van het seizoen en er zijn evaluatiemomenten aan het einde van de zomer en de winter. Ouders zullen ook gevraagd worden om te helpen bij activiteiten zoals filmen van trainingen, sponsoracties of vervoer naar trainingen en wedstrijden.

We vinden het leuk als ouders hun kinderen komen aanmoedigen bij wedstrijden en bij de trainingen komen kijken. Tegelijkertijd vragen we u ook om de trainers en uw kind voldoende ruimte te geven tijdens die trainingen en wedstrijden. Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. De trainer/coach maakt afspraken met de sporter en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.