Reglement Hogerop Bokaal 

 

Algemeen
1.
 De Hogerop Bokaal wordt voor pupillen en junioren C bijgehouden, die deelnemen aan shorttrack wedstrijden 
2. Punten worden toegekend voor verbetering van een persoonlijk record en voor klassering op shorttrack wedstrijden.
3. Voorwaarde is dat de betreffende afstand ooit eerder is gereden. Er moet dus een record zijn dat verbeterd kan worden. De eerste keer dat je de afstand schaatst krijg je dus nog geen punten.
4. De rijder moet een geldige KNSB wedstrijdlicentie voor shorttrack hebben.

Persoonlijk record (hier zijn de meeste punten te scoren, max 90 punten per wedstrijd)
3. Om recordverbeteringen op verschillende afstanden gelijk te waarderen worden alle tijden omgerekend naar 500-meter tijden.
4. Een verbetering van een persoonlijk record (PR) levert per 1/10 seconde 1 punt op met een minimum van 10 en een maximum van 30 punten. Wanneer het PR ook een clubrecord is, dan levert dit 20 punten extra op. 
5. Punten voor een PR worden per evenement per rijder per afstand slechts één keer toegekend. De snelste tijd (het nieuwe PR) telt, waarbij de verbetering wordt gemeten ten opzichte van het oude PR.

Klassering
Punten kunnen worden verdiend voor een absolute en een relatieve klassering. Een absolute klassering is een eerste, tweede of derde plaats. Bij de relatieve klassering wordt de plaats in de eindrangschikking vergeleken met die bij de voorgaande wedstrijd van een competitie of met het totaal aantal deelnemers van een leeftijdscategorie op een aparte wedstrijd. Bij een hogere of een boven gemiddelde klassering worden punten toegekend. Hiermee kunnen ook minder goede rijders punten verdienen. Ook zij kunnen zich immers verbeteren!

    Absolute klassering (max 3 punten)
1. De eerste, tweede en derde plaats in de einduitslag (eindklassement) van een wedstrijd worden beloond met respectievelijk 3, 2 en 1 punten.
2. De voor het toekennen van punten gehanteerde categorieën zijn Junior C en Pupil 1, 2 of 3 (ofwel junior D, E of F), alle apart voor jongens en meisjes.
3. Als bij een evenement categorieën zijn samengevoegd (bijvoorbeeld als er in divisies wordt gereden), worden deze voor de puntentoekenning uitgesplitst naar de onder 2 genoemde categoreën. Als je in een hogere categorie dan je eigen leeftijdscategorie meedoet, telt de plaatsing in de categorie waarin je meedoet.

    Relatieve klassering (max punten afhankelijk van het aantal deelnemers)
1. Per plaats, die een rijder in een wedstrijd hoger eindigt dan de uitgangspositie (de klassering in de vorige wedstrijd), verdient hij/zij 1 punt. Negatieve punten worden niet toegekend.
2. Omdat veel wedstrijden onderling niet vergelijkbaar zijn wordt de relatieve klassering in de regel bepaald t.o.v. de vorige wedstrijd uit dezelfde competitie (ter beoordeling van de shorttrackcommissie). Voor de Hogerop Bokaal doen de volgende competities mee:

a. Nationale competitie KNSB Cup

b. Regio Competitie Regio West

c. Golden Sun in België en Nederland 

d. West Europese competitie Starclass

3. Voor wedstrijden van de competities van a, b, c en d is de uitgangspositie de 'positie' na de vorige wedstrijd van dezelfde competitie in het huidige seizoen.
4. Voor de eerste wedstrijd die een rijder in een seizoen rijdt binnen de competities van a, b, c of d en voor alle wedstrijden die daar buiten vallen wordt de uitgangspositie vastgesteld als de middelste plaats in het eindklassement in de categorie van de rijder. Dit komt neer op het aantal deelnemers plus 1 gedeeld door 2, eventueel naar boven afgerond.
Een HVHW-er, die in een veld van 10 deelnemers 4e wordt rijdt dus boven gemiddeld en verdient dan 2 punten. (10+1=11/2=5,5, gemiddelde wordt afgerond 6. Positief verschil met 4e plaats = 2)
5. De positie van een rijder na een wedstrijd is standaard de plaats waarop hij is geëindigd, m.d.v. dat deze numeriek maximaal 2 hoger of lager mag zijn dan de uitgangspositie.
Iemand die op positie 4 staat en een keer achttiende wordt, bijvoorbeeld door een val of diskwalificatie, gaat dus niet naar positie 18 maar zakt slechts naar de zesde plek als uitgangspositie voor de volgende wedstrijd.

Wedstrijden
- Primair ligt de focus voor pupillen op de Regiocompetitie aangevuld met de Golden Sun wedstrijden en zoveel mogelijk losse wedstrijden waar alle pupillen (ook zonder limiet) aan kunnen deelnemen.

- Primair ligt de focus voor junioren op de KNSB Cup, aangevuld met losse wedstrijden waar alle junioren aan mee kunnen doen (ook zonder limiet) en Star Class wedstrijden.

- Rijders maken zelf de keuze aan welke wedstrijden ze mee doen. Junioren die nog geen KNSB Cup mogen rijden kunnen in plaats daarvan meedoen met de Regio Competitie of andere wedstrijden kiezen waarop dan punten te verdienen zijn.

- Voor alle rijders / deelnemers aan de Hogerop Bokaal geldt een maximum aantal wedstrijden dat meetelt. Het maximum aantal is in de regel het aantal wedstrijden voor de categorie (zonder een limiet gereden te hebben) waarvoor de minste wedstrijden beschikbaar zijn. Het maximum en de wedstrijden die meetellen worden per seizoen door de shorttrackcommissie bepaald en bekend gemaakt.

- Wanneer een rijder aan meer wedstrijden meedoet dan het vastgestelde maximum voor dat seizoen, wordt het te veel gereden aantal wedstrijden aan het einde van het seizoen uit het klassement geschrapt voor deze rijder. De wedstrijden die worden geschrapt zijn de wedstrijden waarop de rijder het minste aantal punten heeft behaald. (Het heeft dus altijd zin om aan extra wedstrijden mee te bljven doen, om meer punten te halen dan op minder succesvolle wedstrijden.)

Verwerking resultaten
- Alleen wedstrijden waarvan de uitslagen gepubliceerd worden bij de KNSB, Shorttrackonline, de ISU of  HVHW worden verwerkt. Om punten toegekend te krijgen voor een gereden wedstrijd hoeft een rijder verder niets meer te doen.
- De verwerking van de punten wordt bloksgewijs uitgevoerd en gepubliceerd, dus niet na elke wedstrijd. 
- Om de spanning aan het einde van het seizoen op te voeren, wordt een paar wedstrijden voor de laatste wedstrijd in het seizoen de tussenstand niet meer gepubliceerd op de website. Dit wordt dan op de betreffende pagina vermeld.