Wie zijn de Rookies?
Binnen het jeugdschaatsen proberen we iedereen van ongeveer 6 tot 13 jaar op zijn eigen niveau & tempo te leren schaatsen. Wanneer je de schaatstechniek een beetje onder de knie gaat krijgen is deelname aan een van de drempelwedstrijden (beginners) en KNSB abonnementhouderswedstrijden natuurlijk hartstikke leuk. Veel schaatskampioenen uit Zuid-Holland zijn op deze wijze ooit eens met het wedstrijdschaatsen in aanraking gekomen.

Binnen het HVHW talentontwikkelingsprogramma bieden we jonge kinderen met een bovengemiddelde aanleg voor “schaatsen” én die dit ook als wedstrijdsport willen beoefenen extra aandacht en begeleiding. De kinderen die naar onze mening hiervoor in aanmerking komen worden eerst na overleg met hun ouders uitgenodigd voor de Rookies Talentengroep. De Rookies bestaan uit pupillen C tm A en junioren C1. Ze faciliteert multi-disciplinair sporten en schaatsen (incl. skaten, shorttrack, marathon) maar organiseert dit wel vanuit de basis van het langebaanschaatsen.

De oudste pupillen en junioren C1 vormen net als bij veel andere sporten het geval is ook bij het schaatsen een kwetsbare groep. Er verandert voor hun heel veel in een korte periode. Lichamelijk speelt de aanvang van de pubertijd en groeispurt. Daarnaast speelt ook de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Niet zelden zien we dat deze periode van meer onzekerheid, mogelijk tijdelijk teruglopende prestaties en veranderende interesses reden geeft om een schaatscarrière vroegtijdig aan de wilgen te hangen. Anderzijds zien we dat juist laatbloeiers in deze periode zich sportief gezien op achterstand gesteld voelen tov. hun vroegrijpe leeftijdsgenoten. De Rookies-groep houdt expliciet rekening met deze aspecten en geeft deze groep kinderen de ruimte om zich mogelijk te ontwikkelen richting de topsport.

Beleid
De Rookie talentengroep richt zich primair op het eigen maken van de schaats­techniek. Daarbij staat de complexe schaatsbeweging in al zijn verschijningsvormen binnen de schaatssport centraal. Dat gaat in stapjes en komt niet op bestelling. Bovendien kan dit niet losgezien worden van de lichamelijke ontwikkeling.
Naast de techniek, is er daarom ook veel aandacht voor het (aerobe) uithoudingsvermogen, coördinatie, kracht & core stability.
We laten onze jonge schaatstalenten uitgebreid kennismaken met verschillende trainingsvormen, en een goede wedstrijdvoorbereiding, en worden ze tijdens de trainingen ook wegwijs­gemaakt in het gebruik en onderhoud van hun materiaal, voeding, blessurepreventie, en het belang van rust. Door ook regelmatig op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip te trainen als de Topsportgroep (TSG) wordt op indirecte wijze ook kennisgemaakt met trainingsdiscipline, zelfregulering en de andere aspecten die bij een topsportklimaat horen.

De Rookies werken met een jaarprogramma dat in de basis zich richt op mogelijke doorstroming naar de HVHW Topsportgroep of een vervolg als wedstrijdschaatser bij de HVHW Wedstrijdgroep. Voor de oudste pupillen en junioren C1 maken we een aanvang met het toewerken naar gezamenlijk met de sporter vastgestelde doelen.

In de zomer trainen de Rookies 4 keer per week waarvan drie onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers en een duurtraining in het weekend op eigen gelegenheid (ouder & kind). In de winter is er sprake van 2 à 3 ijstrainingen (langebaan resp. langebaan & shorttrack). Binnen de groep houden we rekening met verschillen in de (biologische) leeftijd en het prestatieniveau middels een gedifferentieerd trainingsprogramma. Deelname aan (trainings)wedstrijden is verplicht maar vindt plaats in overleg met de trainers in relatie tot het jaarplan, belasting (incl. andere activiteiten buiten het schaatsen) en de doelstellingen.

We gaan er van uit dat alle Rookies in principe bereid én beschikbaar zijn om dit jaarprogramma in zijn geheel te kunnen volgen. Afwijken of aanpassen van dit programma kan, maar alleen na vooraf gevoerd overleg met de trainers. We doen dit niet alleen met het oog op het behalen van de doelstellingen maar met name ook ivm. de belasting van het lichaam en het voorkomen van overtraining en blessures. In dit kader wordt er ook 2 a 3 keer per jaar een beknopte groeianalyse uitgevoerd. Kinderen in de groeispurt krijgen namelijk mogelijk tijdelijk te maken met: een verminderd prestatie- en coördinatieniveau, verminderde belastbaarheid, groei-gerelateerde blessures, en vermoeidheid. Vroegtijdig inzicht in de groeiontwikkeling helpt de trainers de inzet en progressie tijdens trainingen en wedstrijden in breder perspectief te zien en daar zo nodig individueel op te reageren.

De trainers vinden een goede balans tussen sport, school en privé essentieel. We vinden het daarom heel fijn als ouders of kinderen ons (tijdig!) informeren hoe de zaken thuis of op school wat dat betreft verlopen. En zoals voor alle schaatsers van HVHW geldt: “Het plezier in het samen sporten staat voorop!”

Hoe kom ik bij de Rookies?
Uitnodiging om deel te nemen aan de Rookies vindt plaats na een overleg van de Rookies-trainers met de Technische Commissie. Voordat we een kind benaderen treden we eerst in overleg met de ouders. We gaan uit van maximaal ongeveer 16 schaatsers in het Rookie-programma.

De Rookies worden steeds voor de aanvang van het zomerseizoen opnieuw samengesteld. Omdat talentontwikkeling een meerjarige opgave is, willen we in principe graag een aantal seizoenen met de jonge sporters aan de slag. Vanuit o.a. sociaal-cognitieve als ook inspanningsfysiologische overwegingen hanteren we echter Pupillen C wel als minimum leeftijdscategorie (10 jaar en ouder) om in te stromen. Voor de instroom in de jongste leeftijdscategorieën gelden in principe geen harde selectienormen (zoals tijden) om in aanmerking te komen voor een uitnodiging voor de Rookies. Deze kunnen echter wel ter indicatie in de discussie meegenomen worden. Naast technische en fysieke potentie zijn getoonde inzet, enthousiasme, ambitie, instrueerbaarheid tijdens de trainingen voor ons belangrijke factoren.

Ook voor de Pupillen A en Junioren C1 vinden we het belangrijk om met name de technische, fysieke, sociaal-cognitieve en mentale vaardigheden te beschouwen omdat hierin de basis ligt voor de verdere ontwikkeling als getalenteerd sporter. Als objectief criterium voegen we daar echter ook een indicatief prestatieniveau aan toe. Daartoe hanteren we de snelheidsklasse indeling die op de Uithof voor wedstrijden gebruikt wordt.

Nieuwe instroom als Pupil A?
Dan voldeden je prestaties als Pupil B in het vorige seizoen óf die als Pupil A in het huidige seizoen vóór de Kerst tenminste aan de 500m limiet van snelheidsklasse 3.

Nieuwe instroom & doorstroom bestaande Rookies als Junior C1?
Dan heb je als Pupil A in het voorgaande seizoen voldaan aan de 500m limiet van snelheidsklasse 2.

Pupillen B die voldoen aan hun YF-limiet zullen ook in het nieuwe seizoen als pupil A nog bij de Rookies trainen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken (zie wat is de TSG)  

Junioren C1 buiten de Rookies & TSG die tijdens een lopend seizoen vóór de Kerst voldoen aan de 1000m limiet van Junior C snelheidsklasse 2 kunnen in overleg met hun huidige trainer een verzoek doen om als nog bij de Rookies in te stromen.

Bovenstaande prestatieniveaus zijn indicatief en de Technische Commissie behoudt zich het recht voor om op basis van de eerder genoemde vaardigheden en getoonde inzet & progressie daar bij uitzondering in positieve zin van af te wijken.

Voor aanvang van het winterseizoen vindt er voor de hele groep een tussentijdse evaluatie plaats. Wanneer daar aanleiding voor is (inzet, progressie) kan er gedurende het gehele schaatsseizoen een tussentijds individueel evaluatiegesprek plaatsvinden.

Voor het goed plannen van de trainingen is het maken van analyses essentieel. Hiervoor houden we allerlei gegevens bij betreffende groei & ontwikkeling, testresultaten, trainingen en wedstrijden. Om dit te kunnen doen is een aanvullende privacy verklaring noodzakelijk. Zonder getekende privacy verklaring kan er niet aan het Rookie programma worden deelgenomen.

Trainers
Liesbeth Prinssen, Maartje Roes, Jeroen Gerritse en Kees d’Huy.

Kosten & materiaal

 • Lidmaatschapsgeld HVHW
 • abonnementskosten Wo1 en Vr1 trainingen met vastrecht wedstrijden Uithof
 • wedstrijdlicentie KNSB (alle disciplines!)
 • Eigen bijdrage Rookies: €30 euro
 • zomer: optioneel deelnamekosten Jeugdskeelercup
 • oktober (herfstvakantie): optioneel trainingskamp buiten de Uithof ± €150
 • Aanvullende privacy verklaring

Als Rookie dien je bovendien over het volgende trainingsmateriaal te beschikken:

 • Winter - schaatsen:
  • Langebaan: Klapschaatsen + snijvrije enkelhoesjes + slijpblok/slijpstenen
  • Indien je ook aan shorttrack doet: Shorttrack schaatsen, dichte helm, snijvrije onderkleding + nekbeschermer, enkelhoesjes, snijvrije handschoenen en scheenbeschermers
 • Zomer – skaten, fietsen, droogtraining:
  • Skeelers (let op wielmaat!) + fietshelm & polsbeschermers (verplicht)
  • Yoga-matje
  • Sportschoenen voor de droogtrainingen
  • Fietstrainingen (opaanbevolen maar optioneel voor PupC):
   • een racefiets, liefst met clickpedalen, en teller
   • fietshelm & handschoenen
  • sportkleding:
   • HVHW thermo schaatspak, HVHW-jack, afritsbroek
   • Sport shirt en sportbroekje
   • Fietsbroekje met zeem
   • HVHW lycra wedstrijdpak (optioneel voor PupC en PupB)
   • Optioneel: HVHW fietsshirt en HVHW-fietsbroek met zeem
   • Optioneel HVHW skeelerpak (verplicht indien je aan wedstrijden mee doet)
  • verzekeringen (ziektekosten, reis/ongevallen evt. aanvulling Sport).

Wedstrijden (zomer en winter) en ijstrainingen doen we uit principe altijd in HVHW clubkleding. Dat ziet er niet alleen uniform en professioneel uit maar zo brengen we ook ons sponsors op actieve wijze in beeld. We stellen het zeer op prijs als ook de trainingen in de zomer in clubkleding worden uitgevoerd. Kleding is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders
Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind: voor, tijdens en na de training of wedstrijd en thuis. Plezier is daarbij het sleutelwoord en niet de Prestatie. Plezier en een gezonde, sportieve wedstrijdmentaliteit leiden namelijk tot betere prestaties!

De ouders worden door de trainers nauw betrokken bij en geïnformeerd over de Rookies. Er is een gezamenlijke informatieavond bij aanvang van het seizoen en er zijn evaluatiemomenten aan het einde van de zomer en de winter. Ouders zullen ook gevraagd worden om ondersteuning bij activiteiten, trainingen, sponsoracties, vervoer en hulp bij wedstrijden. Trainers communiceren buiten de trainingen en wedstrijden rechtstreeks met de rookies (via whatsapp). Er is een aparte whatsapp groep voor communicatie met de ouders.

We vinden het leuk als ouders hun kinderen komen aanmoedigen bij wedstrijden en bij de trainingen komen kijken. Tegelijkertijd vragen we u ook om de trainers en uw kind voldoende ruimte te geven tijdens die trainingen en wedstrijden. Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. De trainer/coach maakt afspraken met de sporter en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.