Gemeente Den Haag
HVHW is geen aanbieder in de Ooievaarspas-regeling. De administratieve vereisten voor de club zijn voor een vereniging zonder eigen accommodatie in feite onuitvoerbaar. Er is evenwel andere ondersteuning mogelijk via de Stichting Uithof Schaatsbelangen. Als u daarop een beroep zou willen doen, dan een papieren inschrijvingsformulier inzenden (voor jeugdschaatsen ZA3 is dat dan in plaats van de digitale aanmelding met de aansluitende IDeal betaling), met bewijs dat u (uw kind) over een Ooievaarspas beschikt.
 
Gemeente Westland
In de gemeente Westland bestaat een regeling voor minima. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk hoe deze regeling in elkaar zit. In elk geval is HVHW (nog) geen geregistreerde aanbieder in het kader van de zogenaamde Kindpas. Voor kinderen die een Kindpas hebben, is er evenwel een andere ondersteuning mogelijk via de Stichting Uithof Schaatsbelangen. Als u daarop een beroep zou willen doen, dan een papieren inschrijvingsformulier inzenden (voor jeugdschaatsen ZA3 is dat dan in plaats van de digitale aanmelding met de aansluitende IDeal betaling), met bewijs dat uw kind over een Kindpas van de Gemeente Westland beschikt.
Voor personen ouder dan 18 jr is er de regeling ‘Sociale participatie en gezonde leefstijl’, een 1x per 12 mnd aan te vragen financiële ondersteuning. Op de website van de Gemeente Westland is meer informatie te vinden, inclusief de normen voor bovenstaande 2 regelingen.