Catetegorie LB   Categorie ST   Categorie Combi CK / Samantha Ende
  Pupillen F   Pupillen 3 / Junioren F   Pupillen 3 / Junioren F
  Pupillen E
  Pupillen D   Pupillen 2 / Junioren E   Pupillen 2 / Junioren E
  Pupillen C
  Pupillen B   Pupillen 1 / Junioren D   Pupillen 1 / Junioren D
  Pupillen A
  • Voor een eerlijk klassement is het noodzakelijk dat per gecombineerde categorie dezelfde afstand wordt gereden.
    Dus pupillen E&F rijden dezelfde afstand, zo ook de Pupillen C&D en de Pupillen A&B
  • De afstanden per samengestelde categorie worden jaarlijks vastgesteld op basis van beschikbare tijd en aantal deelnemers
  • De termen junioren D, E en F zijn internationale categorieën in het shorttrack in Nederland worden deze Pupillen 1, 2 en 3 genoemd.