Deelname Clubkampioenschappen

Deelname aan een HVHW Clubkampioenschap staat open voor alle leden mét of zónder wedstrijdlicentie. Echter, indien je voor een bepaalde discipline de licentie aan een andere vereniging dan HVHW gekoppeld hebt, dan zal de deelname buiten mededinging om de prijzen, het clubkampioenschap of clubrecords zijn.

Clubrecords

Een clubrecord kan alleen gevestigd worden tijdens officiële wedstrijden en derhalve alleen op officiële afstanden. Dus dat betreft wedstrijden georganiseerd en uitgevoerd binnen de reglementen en toezicht van de KNSB of indien internationaal ISU/FIRS. Bij deze wedstrijden is een kundig juryteam aanwezig en kan door de scheidsrechter/wedstrijdleiding ook met zekerheid vastgesteld worden dat de gereden tijden correct zijn. 
Eenvoudig gesteld: in voorkomend geval zou de gereden tijd ook in aanmerking moeten zijn gekomen voor bijvoorbeeld een baanrecord of nationaal record. 

Voor deelname aan dergelijke wedstrijden is in de regel een wedstrijdlicentie noodzakelijk (muv. clubkampioenschappen HVHW). Je kan als HVHW-lid echter geen HVHW-clubrecord op een schaatsdiscipline rijden indien je wedstrijdlicentie voor die discipline aan een andere vereniging is gekoppeld. Een clubrecord "verhuist" niet mee indien je het lidmaatschap en/of de wedstrijdlicentie is een opvolgend seizoen veranderd. Maw. een tijd die vorig seizoen bij een andere vereniging is gereden kan in een opvolgend seizoen niet met terugwerkende kracht als nog tot een clubrecord bij HVHW leiden. Omgekeerd een vastgesteld HVHW-clubrecord wordt niet aangepast indien een lid in een opvolgend seizoen besluit zijn wedstrijdlicentie aan een andere vereniging te koppelen. Hij blijft tot in lengte van dagen bestaan als HVHW-record totdat iemand anders het opnieuw scherper stelt.  
Mocht de KNSB (of ISU etc) besluiten dat er een nieuwe officiele afstand wordt ingevoerd dan kan een clubrecord op die afstand pas vanaf dat moment gereden worden.
Voor de goede orde je kan per afstand per wedstrijd slechts éénmaal een clubrecord vestigen. Dus op een NK Sprint wedstrijd een clubrecord rijden op de 500 op dag 1 en die de volgende dag verbeteren op de tweede omloop geldt als één clubrecord. 

Kampioensrecords
De huidige clubrecords Inline Skaten zoals die op de HVHW website vermeld kunnen niet als officieel clubrecord worden gezien. De rondjes op de Wollebrand betreffen namelijk geen officiële afstand. Er wordt echter wel degelijk door HVHW-leden aan officiele inline wedstrijden worden deelgenomen. Op officiële afstanden waar officiele tijdmeting en verifieerbare uitslagen gepubliceerd worden kunnen derhalve clubrecords gereden worden.
De huidige officieuze clubrecords inline worden heroemd naar "Kampioenschap records" omdat zij alleen tijdens ons CK-skaten gereden kunnen worden. 

Met ingang van het seizoen 2022-2023 zal bovenstaand van kracht worden.